Dr n. med. Jerzy Jaśkowski jest naukowcem od lat zajmującym się szczepieniami, autorem pierwszych prac w Polsce na temat szkodliwości szczepień, publikowanych w biuletynach Izb Lekarskich już w 1996 i pierwszego w kraju podręcznika do ekotoksykologii 40 lat pracował w szpitalu klinicznym, od 30 lat bada wpływ czynników środowiskowych na organizmy żywe. Wieloletni kierownik Pracowni Ekofizycznej Katedry Biofizyki Akademii Medycznej w Gdańsku, założyciel Poradni Ekologicznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku, ekspert grup międzynarodowych, biegły sądowy. Współzałożyciel Franciszkańskiego Ruchu Ekologicznego, Charytatywnego i Historycznego, jednej z pierwszych polskich organizacji pozarządowych, zaangażowanej w edukację ekologiczną (popularyzowanie skutków katastrofy w Czarnobylu, walka o zaprzestanie budowy elektrowni atomowej w Żarnowcu, wydawanie czasopisma „Forum Ekologiczne”), pomoc charytatywną dla najbiedniejszych, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, czy wreszcie w stworzenie Muzeum Sybir Pro Memento, poświęconego 2 milionom zesłanych Polaków, a także w działalność kulturalną i oświatową.