.
 Z cyklu: „Listy do Wnuczka”.
dr Jerzy Jaśkowski

 

Pamiętaj: „Większość się kompletnie nie liczy.
Masa zawsze ciągnie w dół”
Kochany Wnuczku!

 

Teoretycznie instytucja państwa powstała do ochrony społeczeństwa, które ją powołało. Tak bywało kiedyś. Jednak od początku XX wieku, instytucja zwana państwem służy na pewno tylko do ściągania maksymalnych podatków z ludności zamieszkującej dany teren i do utrzymywania spokoju społecznego, ponieważ zamieszki wśród ludności powodują straty, na przykład powybijane szyby.
W celu kontroli czasu wolnego tych ludzi stworzono odpowiednie ministerstwa, zajmujące się indoktrynacją, czyli praniem mózgu społeczeństwu, już od najmłodszych lat.
Do takich ministerstw zaliczamy Ministerstwo Oświaty, Ministerstwo Nauki, Ministerstwo Kultury, czy Ministerstwo Sportu i Ministerstwo Zdrowia.
Wszystkie te, wyjątkowo sztuczne twory, mają jeden cel: w formie dyskretnej powiększyć obciążenie mieszkańców danego obszaru. Czyli pod różnymi pretekstami zwiększyć obciążenie podatkowe oraz kontrolować  wolny czas ludzi. Społeczeństwa takie, z zasady, nie mogą samodzielnie myśleć. Mają wykonywać instrukcje.

 

Dlatego powstał na przykład podatek VAT, czyli łapówka dla urzędników.
Już po 1944 roku, czyli po wejściu wojsk sowieckich na teren dawnego obszaru państwa polskiego, powstawały wymienione ministerstwa.
Takie Ministerstwo „Oświaty” tak naprawdę wymazywało pamięć historyczną ludności. Specjalne służby niszczyły biblioteki prywatne i w czasie rewizji wszystkie dokumenty historyczne. Znam uczestników takiego palenia książek z bibliotek przedwojennych. Nie tylko hitlerowcy palili księgi. „Komuniści” robili to na masową skalę.
Z programów szkolnych wymazywano autorów powieści historycznych, takich jak Asnyk, Rodziewiczówna, czy Bełza, czyli tych, których utwory umacniały pojęcie patriotyzmu, miłości do Ojczyzny.
Ministerstwo „Kultury”, za pieniądze tegoż podatnika, finansowało filmy, sztuki teatralne, pozycje książkowe pokazujące głupotę dawnych obywateli, zamieszkujących teren Polski. Wynagradzało natomiast agentów otumaniających społeczeństwo, takich jak Kapuściński, Sz…….
Typowym przykładem jest Andrzej Wajda, który za dobre oszukiwanie ludności filmami „Lotna”, czy „Kanał”, awansował na czołowego reżysera filmowego tego wesołego baraku nad Wisłą.
W okresie 80 powojennych lat nie powstał żaden film pokazujący tragedię Polaków zsyłanych na Sybir, czy do łagrów. Wymazano nawet pamięć o ludziach skazywanych na łagry jeszcze długo po 1945 roku. Nie powstał żaden film o Powstaniu Lwowskim, czy Wileńskim, w 1945 roku.
Nie było żadnych filmów o budowie i cywilizowaniu Dzikich Stepów. W ogóle wymazano pamięć o tym, że te tereny „tworzyli” Polacy, a nie jacyś Chazarzy, czy Rusini.
Praktycznie wszystkie miasta na Podolu, Wołyniu i na Dzikich Polach zakładali Polacy: Mazurzy, Wielkopolanie, mieszkańcy Ziemi Sandomierskiej, Rzeszowskiej i inni, w okresie XV -XVI wieku.

 

Takie miasta na terenie obecnej Ukrainy jak: Podgrodzie założono w 1560, Sieniawscy  założyli: 1549 – Kałusz,  1552 – Brzeżany, 1578 Tustań czyli Chrostków, 1576 – Oleszyce, 1676 Sieniawę,
Tęczyńscy założyli: Tarnogórę – 1548, Toporów – 1605
Zamojscy założyli w 1580 – Zamość, 1588 – Krzeszów, 1615 – Rogoźno, czyli Tomaszów,
Żółkiewscy założyli: Brody – 1584, Żółkiew,
Potoccy założyli: Stanisławów, 1553 – Suchosław, czyli Jabłonów, 1570 – Potok, 1676 – Tartaków, 1692 – Krystynopol, 1717 – Kuty,
Herburtowie założyli: 1515 – Podkamień, 1538 – Kukizów, 1566 – Dobromil,
Żórawińscy założyli: 1489 Bukaczowce, 1563 Jaryczow, w tym samym okresie – Żórawno,
Lipscy założyli: 1607 – słynny Bełżec, 1620 – Lipsko,
Łaszczowie Założyli: 1503 – Strzemilcze, 1549 – Laszczow, dawniej Domanyszew,
Tarłowie założyli: 1570 -Mikołajów,
Fredrowie założyli: 1580 – Niemirów,
Firleje założyli: 1570 – Firlejów,
Reje założyli: 1547 – Rejowice,
Jordanowie założyli: 1595 – Mikuliniec,
Siermieńscy: 1504 – Pomorzany,
Jazłowieccy: 1559 – Barysz,
Mieleccy: 1548 – Ujście nad Dniestrem,
Maciejewscy: 1557 – Maciejów,
Pileccy: 1569 – Sokołów,
Płazowie: 1615 Płazów.

 

Już z tej króciutkiej listy widać, że tereny te do XVI/XVII wieku były praktycznie niezamieszkałe. Pozostałości Mongołów, czyli Chazarów, czyli obecnie zwanych żydami askenazyjskimi, żyły w przenośnych jurtach. Dopiero przyjście Polski cywilizowało i zaludniało te tereny, spustoszone właśnie przez najazdy Mongołów i zabieranie niewolnika.
A to tylko nieznaczna część wkładu Polski w kulturę i właściwie tworzenie cywilizacji na tych terenach. W 1397 roku powstał Leżajsk, 1400 – Hrubieszów, 1420 Dunajów, 1424 – Sokal, 1455 – Rawa, 1471 – Komarno, 1510 – Żurów, 1515 – Urhynów, 1525 – Husaków.
I w taki sposób można by zapisać całą następną stronę. Akty założycielskie były jeszcze w XIX wieku w archiwach. Ludność do tych miast przychodziła z terenów całej Rzeczypospolitej,głównei z Mazowsza, Ziemi Sandomierskiej czy Wielkopolski.

 

To wszystko wymazano z pamięci ludności zamieszkującej obszar nad Wisłą i Bugiem
Oczywiście nie mogło się to zakłamanie obejść bez pomocy V kolumny, czyli użytecznych trolii, obsadzających wymienione ministerstwa. Niestety, zmiany dokonane w 1990 roku tylko pogłębiły ten stan rzeczy. Trzeba podkreślić, że było tak tylko w Polsce. Już „reżim” Putina zezwolił na znacznie szersze pokazanie prawdy historycznej, ukazało sie sporo filmów o karnych batalionach, kompaniach zaporowych, czy specłagrach. A nawet o przemianach lat 1990.

 

Około roku 1979 bankierzy USA „dogadywali” się z bankami azjatyckimi w celu połączenia, czyli wchłonięcia tych azjatyckich banków. Pragnąc odwrócić uwagę Sowietów, sprowokowali ich do najazdu na Afganistan.
Było to realizacją starego planu z okresu Stalina. Marszałek Żukow potwierdza to w „swoich” pamiętnikach, że w 1948 roku otrzymał polecenie przygotowania ofensywy na Afganistan, tj. realizacji starego carskiego planu. Żukow w 1952 roku zameldował Stalinowi, że plan został opracowany.
Realizacja nastąpiła dopiero w grudniu 1979 roku, ale pomimo, że czas poszedł do przodu, realizowano stary plan Żukowa uderzeniem pancernych kolumn, tak jak to było za Hitlera. Tyle tylko, że tzw. uderzenie pancerne zostało opracowane dla równin europejskich, a nie gór azjatyckich. Było to oczywiście wielką głupotą, ponieważ czołgi w górach nie stanowią wielkiej atrakcji bojowej. Szczególnie na afgańskim terenie, gdzie nie ma dróg. Poza tym, utrzymanie czołgu dużo kosztuje, na dobę spala taki pojazd około 2000 litrów paliwa. Stąd wprowadzenie stanu wojennego w Polsce i systemu kartkowego. Już w pierwszym – 1980. – roku walk w Afganistanie nastąpiło obcięcie dostaw paliwa z Sowietów do POLSKI PRAWIE o 50%. Wycofanie brygad pancernych po około 2 latach, zaowocowało zniesieniem systemu reglamentacji paliwa. Reżimowa prasa określała to normalizacją stosunków w Afganistanie.

 

W tym samym czasie, koło 1980 roku, USA przygotowywały się do wejścia do Afganistanu. CIA założyło w Peszawarze organizację muzułmańską MAK, która była normalną grupą najemników, sprowadzanych z całego świata arabskiego. Prowadzona była przez pakistańskie służby specjalne – Inter Service Intelligence – ISI.
Był to przekaźnik do prowadzenia tzw. wojny pokazowej z Sowietami, ściśle powiązany z lordem Gulbuddinem Hekmatyare, zajmującym się przerzutem opium.
Hekmatyar był powiązany zarówno z CIA bezpośrednio, jak i filią CIA, czyli bin Ladenem i ISI.
Organizacja ta miała za zadanie głównie promocję opium i wydobywanie heroiny na terenie zarówno Pakistanu, jak i Afganistanu. Z kolei za pomocą mudżahedinów starała się przerzucać heroinę i haszysz do wojsk sowieckich i na terytorium Sowieckie. Akcje te służyły do zdobywania pieniędzy na nielegalne i tajne operacje wywiadowczo – wojskowe.
W Pakistanie było wiadomym, że istnieje państwo w państwie, lub niewidzialny rząd narkotykowy.

 

1985, marzec. USA rozszerza eskalację wojny w Afganistanie. Pisze o tym w swoich pamiętnikach szef CIA. W akcję zostają włączone siły CIA, MI6, ISI. Narkotyki zostają przerzucane do republik sowieckich – Tadżykistanu i Uzbekistanu. Akcja dywersyjna prowadzona przez tzw. mudżahedinów, czyli owych najemników, dosięga terytorium sowieckie, wysadzane są fabryki, magazyny.
Rozbudowa sił mudżahedinów doprowadza do stworzenia 35 000 armii ochotników, z 43 krajów muzułmańskich.
Jednocześnie powstają w Pakistanie, jak grzyby po deszczu, rozmaitej maści szkoły islamskie, prowadzone przez CIA, ISI mające za zadanie powiększanie fanatyzmu.
Premier Pakistanu, Benazir Bhutto, wprost powiedziała Georgowi Bushowi seniorowi, że stworzono Frankensteina. Zostało to zlekceważone.

 

Condoleezza Rice zostaje włączona do Zarządu Chevronu – Rady Dyrektorów. Chevron ma poważne zamiary co do eksploatacji bogactw Afganistanu. Za zasługi C. Rice Chevron nazywa jeden z tankowców jej imieniem. C. Rice pracuje dla  Chevronu aż do 2001 roku, tj. do czasu przejścia do National Security, ze względu na posiadane doświadczenie w eksploatacji Azji Środkowej.

 

1991 marzec. USA PRZYSTĄPIŁO DO WOJNY, czyli do operacji pokojowej tzw. Pustynnej Burzy. Otóż przyczyna była prosta. Firma naftowa, stacjonująca w Kuwejcie, wykopała poziomy szyb do największego naturalnego zbiornika ropy, znajdującego się już w Iraku. Irak, w obronie swoich interesów, po uzgodnieniu z ambasadorem USA, dokonał najazdu na Kuwejt, niszcząc złodzieja. Niestety, Husain trafił na właściciela owej firmy, który pomimo, że nie był w żadnym rządzie, dysponował realną siłą. Potrafił w okresie 6 miesięcy stworzyć koalicję, która rozbiła do tej pory niezwyciężoną armię iracką i przywróciła stan sprzed wojny, czyli zagarnęła iracką ropę. Pomimo zakończenia operacji Pustynna Burza w Iraku, USA NIE WYCOFUJE SWOICH WOJSK. Zostaje tam na stałe 20 000 żołnierzy. Pilnują oni eksploatacji Iraku. Doprowadza to w 1994 roku do barbarzyńskiego niszczenia Faludży pociskami ze zubożonego uranu. Jak podają organizacje lekarskie, liczba wad wrodzonych u dzieci w okresie 10 lat po tych walkach drastycznie wzrosła.
Zaognienie sytuacji następuj 5 lipca 1991 roku, kiedy to Bank Anglii zamyka Bank Credit and Commerce International BCCI, największy bank muzułmański na świecie. Bank ten służył także do prania pieniędzy otrzymywanych z handlu opium i finansowaniu MAK.
Bank of Credit and Commerce Interantional został założony w 1972 roku przez Agha Hasana Abedi, pakistańskiego finansistę. Bank zarejestrowano w Luksemburgu. Działał w 78 krajach i miał ponad 400 oddziałów. Aktywa banku przekraczały ponad 20 miliardów dolarów. W szczycie swojego rozwoju był 7. bankiem na świecie pod względem aktywów. Bank ten był zaangażowany w pranie pieniędzy narkobiznesu i w inne nielegalne operacje finansowe. Zarząd banku starał się także o przejęcie banków amerykańskich. 5 lipca 1991 roku jego aktywa zostały zablokowane.
Zamieszana w to była również spółka Ernst & Young, znana w Polsce ze współpracy z wywiadem, przy prywatyzacji przedsiębiorstw w kraju.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Credit_and_Commerce_International

 

Kanadyjska policja aresztuje Ali Mohameda, członka organizacji tzw. Al-kaida. Zostaje on szybko uwolniony  z powodu informacji FBI, że jest to agent CIA. Ali Mohomed to były sierżant armii USA, osobiście prowadził szkolenia mudżahedinów, tych samych, którzy potem dokonali wysadzenia ambasady USA w KENII. JEDNOCZEŚNIE W LATACH 1993 – 97 INFORMUJE O WSZYSTKIM FBI. Ali jeździł sobie przez 5 lat swobodnie po świecie, nie wzbudzając podejrzeń CIA?

 

Organizacja muzułmańska kupuje specjalny samolot odrzutowy od Pentagonu, służący następne do przewozu rakiet z Pakistanu do Somali. Niektórzy piloci przechodzą szkolenia w USA. Eksperci Pentagonu dochodzą do wniosku, że można przeprowadzić atak terrorystyczny, który wzbudzi na tyle duże poruszenie w społeczeństwie, że będą możliwe do prowadzenia „inne akcje”.

 

26 luty 1993 roku. Pierwsza próba wysadzenia WTC. Ginie 6 osób. Analitycy stwierdzili, że była pomyłka w umieszczeniu bomby. Gdyby znalazła się w innym miejscu, to mogłoby zginąć 50 000 ludzi. Proszę zapamiętać tą wielkość. Kilka lat później wszelkiej maści mass media właśnie tą liczbę będą podawały jako prawdziwą, chociaż była 20 krotnie zawyżona.  Skąd media wiedziały właśnie o 50 000? Natomiast twierdzenie, że jakaś „bombka” może zniszczyć budynek typu WCT, było całkowiciewyssane z palca.

 

1994. Mohammed al Khilaiwi, pierwszy sekretarz Arabii Saudyjskiej w misji ONZ, stara się o azyl polityczny w USA. W celu podniesienia swojej wartości przekazuje CIA 1400 wewnętrznych dokumentów rządowych swojego kraju, od spraw korupcji, po finansowanie mudżahedinów.

 

Urodzony w 1961 roku w Arabii Saudyjskiej, Al-Khilaiwi studiował nauki polityczne na Uniwersytecie Króla Saud oraz w Instytucie Studiów dyplomatycznych w Rijadzie. Wstąpił w Arabii służby zagranicznej w 1985 roku i szybko wzrósł w jej szeregach, stając się pierwszym sekretarzem w ONZ i misji w Nowym Jorku w 1992 r. [1]
Al-Khilaiwi przekazuje również kopie ruchu kablowego ujawniając, że Arabia prowadziła nadzór dwóch nowojorskich grup aktywistów, Żydowska Liga Obrony orazŻydowska Organizacja obrony, w siedzibie których zainstalowano urządzenia nadzoru [3] oraz, według Greg Palast, szczegółowe informacje opisujące, że „7 000 000 000 dolarów Saudyjczycy dali Irakowi Saddama Husajna na nuklearny program – pierwszą próbę budowy islamskiej bomby atomowej. Wniosek Al-Khilaiwi został uwzględniony w sierpniu 1994 roku i od tego czasu mieszka on pod ochroną w Nowym Jorku

 

 

1994. Notuje się pierwsze próby porywania samolotów. Pracownik Federal Express próbuje porwać DC-10, ale zostaje obezwładniony. Podobnie we Francji siły specjalne udaremniają porwanie samolotu Air France.

 

Wrzesień 1994. Wielkie sukcesy Talibów, dokonane przy pomocy wywiadu pakistańskiego, kontrolowanego przez CIA.  W Rosji powstało obecnie na ten temat sporo filmów fabularyzowanych. Szkolenia  mudżahedinów dają efekty w postaci wzrostu fanatyzmu.
I nic tutaj nie pomoże mianowanie „swoich” na stanowiskach premiera. Kurzaj został współpracownikiem CIA już w 1980 roku, kiedy to Amerykanie finansowali opór Afganistanu przeciw sowieckiej inwazji. Przyznał to w 1995 roku były dyrektor CIA w operacji afgańskiej, Charles Cogan: musieliśmy poświecić walkę z narkotykami dla walki z Sowietami.
Dochody ze sponsorowanego przez CIA afgańskiego handlu narkotykami są naprawdę spore. UNDCP – Wiedeń 1998, Dokument Techniczny nr 4 podaje, że wynoszą one od 400 do 500 miliardów dolarów rocznie.
Rząd Sudanu pragnie nawiązać ścisłą współpracę z USA w sprawie zwalczania organizacji mudżahedinów. USA odrzuca tą współpracę. Bin Laden mieszka w Sudanie od 1991 roku. Odwiedza go ponad 200 stałych współpracowników. Ani CIA, ani inne organizację nie reagują?
6 stycznia pilot szkolony przez Pentagon, Abdul Hakim Murad, przyznaje w wywiadzie Washington Post 23.09.01, że  szkolenie obejmowało atak terrorystyczny.

 

1995.  21 października. Koncern naftowy UNOCOL podpisuje umowę z Turkmenistanem o wartości 8 miliardów dolarów i budowę sieci rurociągów wartości 3 miliardów dolarów. Rurociąg był planowany z Turkmenistanu, przez Afganistan, do Pakistanu. Doradcą UNICAL był Henry Kissinger.

 

Unia Oil Company of California, dba Unocal
Unocal był zaangażowany w projekty energetyczne, krajowe i światowe. Unocal był jednym z kluczowych graczy w konsorcjum CentGas, które próbowało budowy rurociągu Trans-Afghanistan, biegnącego od Morza Kaspijskiego, przez Afganistan, na Oceanie Indyjskim.W dniu 10 sierpnia 2005 roku Unocal, połączony z Chevron Corporation, stał się spółką całkowicie zależną. Unocal zaprzestał działalności jako niezależna firma, ale nadal prowadzi wiele działań w Unii Oil Company of California, firmy Chevron.
.
1996. FBI musi zaprzestać prowadzenia śledztwa przeciwko bin Ladenowi, ze względu na jego związek z Światowym Zgromadzeniem Młodzieży Muzułmańskiej WAMY. Abdullah, były dyrektor USA WAMY, mieszka razem z bratem Omara w Falls Church w Wirginii, na obrzeżach miasta Waszyngtonu. WAMY posiada swoje legalne biura w 5613 Leesburg Pike.
W tym samym czasie mieszkają tam dwaj bracia bin Ladena. FBI przyznaje, że zawsze istniały ograniczenia rządowe inwigilacji Saudyjczyków.

 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje globalne pranie pieniędzy w dziale narkotyki od 590 mld, do 1.5 biliona dolarów rocznie tj. od 2 – 5 % światowego PKB.
Handel narkotykami stanowi jedną z największych operacji finansowych na świecie, po ropie, lekarstwach i broni.
Istnieją potężne interesy biznesowe i finansowe stojące za narkotykami. Z tego punktu widzenia, geopolityczna i militarnakontrola szlaków narkotykowych jest tak samo ważna, jak kontrola szlaków na przykład ropy, czy gazu. Generalnie przecież tzw. służby specjalne są po to, aby zapewnić ciągłość produkcji w danym kraju [z wyjątkiem Polski i innych kondominiów].
Z tego powodu CIA chroni te szlaki, jako ważne dla struktur państwowych. Wyprane pieniądze zasilają budżety legalne.
Na rynku nowojorskim w latach 1990. cena jednego kilograma heroiny o czystości 75% wynosiła od 85 000, do aż 190 000 dolarów.

 

1996 Izraelski think tank publikuje dokument Clean Break; nie jest to nic niezwykłego, ale jednym z autorów był Richard Perle, późniejszy przewodniczący Rady Polityki Obronnej USA, bardzo wpływowa postać za rządów Busha.
Richard Perle, (ur. 16 września 1941) – amerykański politolog, publicysta, lobbysta. Był zastępcą sekretarza obrony USA w administracji prezydenta Ronalda Reagana, doradcą prezydenta George’a W. Busha oraz wieloletnim doradcą Pentagonu.
Jest ekspertem neokonserwatywnych instytutów, takich jak American Enterprise Institute (AEI), Project for the New American Century (PNAC), Center for Security Policy(CSP), czy Hudson Institute.

 

 

W latach 1996 – 2000 istniała specjalna jednostka w Centrum Zwalczania terroryzmu CIA do inwigilacji mudżahedinów, cokolwiek rozumiano pod tym pojęciem. Pomimo podpisania przez prezydenta Clintona w 1998 roku zgody na likwidację  terrorystów, szef CIA, Tenet, nie wyraża zgody na ataki z powodu, że „informacja nie jest na tyle wiarygodna, by atak się powiódł”.

 

25 czerwca 1996.  Wybuch niszczy Khobar Tower w Dhahran, w Arabii Saudyjskiej, zabijając 19 amerykańskich żołnierzy i raniąc 500. Zlecenie na odbudowę otrzymuje firma budowlana, należąca do bin Ladena.

 

13 sierpnia 1996 roku, UNICAL i DELTA Petrol Arabii Saudyjskiej podopisują umowę o współpracy w sprawie rurociągu Turkmeńskiego.

 

Pranie pieniędzy odbywa się głównie w rajach bankowych, w Szwajcarii, Luksemburgu, Kajmanach i około 50 innych miejscach na świecie. Oczywiście, te małe banki są całkowicie pod kontrolą światowych potentatów.
Ostatnio HSBC, jeden z największych banków na świecie, porozumiał się z Departamentem Sprawiedliwości USA, że nikt z tego banku nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za pranie brudnych pieniędzy i żadnego śledztwa nie będzie, za sumę około 2 miliardów dolarów. Jak widać, jest to promil zysków.
Policzmy, o jakich pieniądzach mówimy. Według tej samej agencji, jeden gram heroiny kosztuje w hurcie około 172 dolary. Czyli z 472 000 000 g heroiny otrzymujemy  81.184 000 000 dolarów, tj. słownie ponad osiemdziesiąt miliardów dolarów zysku. Oczywiście, cały czas mówimy o hurcie. Ponad 60% zbiorów opium jest z Afganistanu. Ten towar zalewa głównie Europę i Afrykę. USA i Kanada są zaopatrywane z Ameryki Łacińskiej.
Przypominam, że do 1936 roku handel marihuaną był legalny w USA i można było dostać ją w każdej kawiarni.

 

27 września Talibowie opanowują Kabul i większość terytorium Afganistanu. To zwycięstwo przypisuje się wzmocnionym dostawom z PAKISTANU.

 

1997. Zbigniew Brzeziński, w publikowanej książce, prezentuje przeciek kontrolowany o zasobach ropy i gazu na tych terenach Azji Środkowej. Brzeziński stwierdza jednoznacznie, że USA, chcąc utrzymać prymat, muszą opanować te złoża. Stanowią one bowiem 20% ropy spoza OPEC.

 

4 grudnia 1997 Talibowie prowadzą rozmowy w Teksasie z Texas UNOCAL w sprawie budowy rurociągu. Wyrażają zgodę na budowę za 2 miliardy dolarów i uznanie swoich rządów w Afganistanie przez USA. Gubernatorem TEKSASU jest Bush Jr.
Nie zwracając uwagi na to, co znaczy to pojęcie TALIB – grupa ta w bardzo krótkim okresie czasu doprowadziła do istotnego ograniczenia upraw opium. Produkcja opium pod rządami Talibów spadła z około 3300 ton, do 180 ton. No nie, takiego spadku dochodów żaden wywiad nie mógł znieść. Powstała więc błyskawicznie kolejna koalicja do najazdu na Afganistan. Już w rok po najeździe powierzchnia upraw zaczęła wzrastać. W 2003 roku doszła do 80 000 hektarów, a produkcja wynosiła 3 600 000 kg. Dane te podaje Wiedeńskie Biuro ONZ ds. narkotyków i Przestępczości UNODC.

 

12 lutego 1998 roku Wiceprezes UNOCAL John J. Maresca – późniejszy ambasador USA w Afganistanie, oświadcza przed Izbą Reprezentantów, że musi być przyjazny rząd w Afganistanie, w celu kontynuowania budowy rurociągu.
John Maresca ma doktorat (PhD) w stosunkach międzynarodowych z genewskiej Szkole Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych. Absolwent Uniwersytetu Yale, następnie napisał pracę dyplomową na London School of Economics . Po ukończeniu studiów pracował w amerykańskiej armii, jako oficer marynarki w Afryce Północnej i Europie. Następnie przez 6 lat jako dyplomata w Departamencie Stanu USA. Był Szefem Gabinetu dla dwóch sekretarzy generalnych z NATO, Manlio Brosio i Josepha Luns, w Brukseli. Od 1978 do 1985 roku Maresca zajmował szereg stanowisk kierowniczych w ramach Departamentu Stanu USA. Był zastępcą szefa delegacji USA w sprawie negocjacji dotyczących Akcie końcowym z Helsinek, szefa NATO Spraw Politycznych, dyrektor zachodnich stosunków europejskich i zastępca szefa misji w ambasadzie USA Paryżu.
Od 1986-1989, Maresca, pełnił funkcję zastępcy asystenta sekretarza obrony dla Europy i NATO w Departamencie Obrony USA w Waszyngtonie. Był odpowiedzialny za wszystkie amerykańskie działania  w Europie, w tym udział w NATO, amerykańskich baz wojskowych, a także stosunków z ZSRR i Układu Warszawskiego.
W 1989 roku Maresca został mianowany ambasadorem i przewodniczącym delegacji do Stanów Zjednoczonych w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie(OBWE). [1] W tej roli był głównym architektem umów, które formalnie zakończyły zimną wojnę.
W 1992 roku został mianowany ambasadorem Stanów Zjednoczonych oraz specjalnym przedstawicielem dla mediacji konfliktów na Cyprze i Górskim Karabachu. W tej roli Maresca był odpowiedzialny za pomoc w utworzeniu tzw. „Grupy Mińskiej”, która od 1992 roku była podstawowym forum dla negocjacji pokojowego rozwiązania konfliktu w NK. Potem  Maresca został ambasadorem i specjalnym wysłannikiem do otwarcia stosunków Stanów Zjednoczonych z nowymi niepodległymi państwami Azji Centralnej i Kaukazu.

 

1998 sierpień, w odstępie kilku minut bomby samochodowe wysadzają ambasady USA w Tanzanii i Kenii, zabijając ponad 120 osób. Kontrolowany terroryzm nasila się.

 

1998, 9 sierpinia. Talibowie „dogadują” się z tzw. Sojuszem Północnym. Pozwala im to na kontrolę 90% powierzchni Afganistanu, w tym całą trasę planowanego rurociągu.
Logistyka budowy jest gotowa. Głównymi partnerami są: UNOCAL, Delta Oil z Arabii Saudyjskiej i Hunday z Korei Południowej, dwie firmy japońskie i rząd Turkmenistanu.
5 grudnia. Unocal, w związku z atakami na ambasady USA, wycofuje się z projektu budowy rurociągu, z konsorcjum CENGAS i zamyka 3 z czterech biur w Azji Środkowej.

 

1999, 4 lipieca. Rząd USA wydaje zakaz transakcji handlowych z Talibami.

 

1999, 3listopada. Szef służby bezpieczeństwa Australii podaje do publicznej wiadomości, że globalny system nadzoru [czyli inwigilacji] o nazwie ECHELON istnieje. Rozbudowa tego systemu jest związana z rzekomym zagrożeniem terroryzmem.
USA zaprzecza temu.

 

Echelon – globalna sieć wywiadu elektronicznego. System powstał przy udziale Stanów ZjednoczonychWielkiej BrytaniiKanadyAustralii i Nowej Zelandii, w ramach porozumienia AUSCANNZUKUS i jest zarządzany przez amerykańską służbę wywiadu NSA. Echelon posiada w całym świecie urządzenia techniczne do przechwytywania (podsłuch) wiadomości w kanałach telekomunikacji[1].
Powstał na początku 1960 roku w celu monitorowania komunikacji wojskowych i dyplomatycznych z ZSRR i sojuszników bloku wschodniego w czasie zimnej wojny i został oficjalnie ustanowiony w roku 1971 r. [6] [7]
Pod koniec XX wieku, system „ECHELON” rozwinął się poza ramy wojskowe. Początki jego były dyplomatyczne, a potem stał się „globalnym systemem podsłuchiwania rozmów prywatnych i komercyjnych.” [8]
Jedna z baz nasłuchowych systemu znajduje się w Menwith Hill, w Północnym Yorkshire, w Wielkiej Brytanii, niedaleko Harrogate[2][3]. Oficjalnie jest to baza wojskowa Wielkiej Brytanii, jednak część terenu jest dzierżawiona stronie amerykańskiej. Baza nasłuchu elektronicznego znajduje się także w Polsce na Mazurach. Zasięg inwigilacji ocenia się na 3000 km.
System gromadzi i analizuje transmisje fal elektromagnetycznych przez urządzenia elektroniczne z całego świata – urządzenia telekomunikacyjneITfaksye-maile, transfery plików, rozmowy telefonicznekomputeryradarysatelitów rozpoznawczychs. telekomunikacyjnych itp. System gromadzi i przetwarza miliardy przekazów elektronicznych na dobę[potrzebne źródło]. Jest to tylko niewielki ułamek całej komunikacji elektronicznej – jedynie w Stanach Zjednoczonych wykonuje się prawie 4 mld samych tylko rozmów telefonicznych na dobę. Zebrane lokalnie informacje z całego świata przesyłane są do centrali w Fort Meade, gdzie znajduje się główna siedziba NSA. Superkomputery dokonują analizy materiału, dostosowanej do regionu: językowej, tworzą słownik haseł i stanu materiału: ustalają rodzaj kompresji, algorytm szyfrowania[potrzebne źródło].
W roku 1991 amerykańskie służby wywiadowcze miały przedłużyć nowy program działania po rozpadzie bloku wschodniego, który uwzględniał zmienioną sytuację geopolityczną. Głównym zadaniem amerykańskich służb specjalnych miał być odtąd wywiad gospodarczy. Badania Unii Europejskiej potwierdziły to, jak również były dyrektor centrali wywiadu (DCI), tym samym szef CIA Robert James Woolsey w swoim artykule z 17 marca 2000 w Wall Street Journal.
System Echelon był też prawdopodobnie bezpośrednim źródłem informacji o korupcji przy wartym 6 miliardów dolarów przetargu na samoloty dla Arabii Saudyjskiej. W efekcie ogłoszenia NSA przetarg stracił europejski Airbus[4]. Dla ułatwienia pracy szpiegowskiej systemu Echelon władze amerykańskie obłożyłyembargiem niektóre techniki szyfrowania, np. PGP[potrzebne źródło].
Parlament Europejski stwierdził w swoim raporcie, że termin ECHELON jest stosowany w wielu kontekstach, lecz przedstawione dowody wskazują, że jest to nazwa systemu zbierania sygnałów przez wywiad. Raport stwierdza, że, na podstawie informacji przedstawionych, ECHELON był zdolny do przechwytywania i zawartości kontroli rozmów telefonicznych, faksów, e-mail i inne dane o ruchu na całym świecie, poprzez przechwytywania nośników komunikacji, w tym transmisji satelitarnej, przełączanie publicznych sieci telefonicznych i łącza mikrofalowe. [8]
Bamford opisuje system, jako oprogramowanie sterujące gromadzeniem i dystrybucją cywilnego ruchu telekomunikacyjnego, przekazywane za pomocą satelitów komunikacyjnych. BBC podaje, że każde połączenie międzynarodowe, fax, email, lub transmisję radiową, można słuchać i rejestrować z rozpoznaniem głosu danego mówcy w czasie rzeczywistym.

 

 

2000, styczeń. Dokumenty rządowe DEA ujawniają, że pierścień izraelskich szpiegów penetruje USA.

 

2000, 23lutego. Parlament Europejski nie tylko potwierdza istnienie ECHELONU, jako globalnej sieci nadzoru, ale udowadnia, że jest wykorzystywany do wywiadu gospodarczego, co pozwala firmom amerykańskim wygrywać przetargi na przykład w krajach europejskich.

 

2000, lipiec. Talibowie wprowadzają zakaz uprawy maku w Afganistanie, produkcja spada katastrofalnie z 3656 ton, do 185 ton. Handel narkotykami był głównym źródłem finansowania tajnych operacji wywiadowczych.
Umiera ibn Laden z powodu niedomogi nerek. Już wcześniej był leczony w szpitalu Marynarki Wojennej USA w Kuwejcie. Jest to przykład dziwnej śmierci, ponieważ z podobnego powodu zmarł wcześniej J. Andropow, gensek Sowietów, wcześniej szef KGB. Jest to o tyle dziwne, że pomimo podania informacji o niedomodze nerek, nie przeprowadzono ani zabiegów sztucznej nerki, ani transplantacji. A przecież w obu przypadkach, przynajmniej teoretycznie, pieniądze nie stanowiły problemu.

 

Bezzałogowe samoloty typu Predator są używane od 1996 roku do bezpośredniego śledzenia wybranych osób. Przekazują zdjęcia i filmy w czasie rzeczywistym do bazy w USA.

 

2001,  21 marca. Washington Post informuje, że programy inwigilacyjne np. OASIS  potrafią automatycznie rozpoznawać mowę nawet  w takich językach jak chiński czy japoński i to z dwu głośników jednocześnie, tłumacząc w czasie rzeczywistym na angielski. Oprogramowanie łączy jednocześnie powiązania telefoniczne.

 

2001, kwiecień 26, samolot Global Hawk leciał przez 22 godziny z USA do Australii bez pilota prowadzony automatycznie i zdalnie od startu do lądowania. Było to powtórzenie niemieckiego eksperymentu z 1922 roku. Specjalny samolot  Meserschmit – Focker przeleciał z bazy niemieckiej [powstałej po Rapallo] z Tomska do Sztokholmu, gdzie nabrał paliwa i potem do Niemiec. Był to rok z 1922 roku. Samolot niemiecki prowadzony automatycznie przez około 6000 km, z międzylądowaniem, stracił tylko, podczas lądowania w Niemczech, jedno z kół podwozia. Ujawniają to odtajnione dokumenty Międzynarodowego Towarzystwa Inżynierów, organizacji założonej w Berlinie pod koniec XIX wieku. Obecnie siedziba organizacji mieści się w USA. Musimy pamiętać, że z samej Bawarii Amerykanie wywieźli 50 samochodów dokumentów patentowych. Są one rozdawane w USA po kosztach wykonania kopii. Jak stwierdził przedstawiciel Coca-coli, wartość pojedynczych wynalazków przekracza 30 – 50 milionów dolarów.

 

2001, maj. Sekretarz stanu Powell przekazuje 43 miliony dolarów dla rolników w Afganistanie – czyli Talibom, jako pomoc z powodu zniszczenia upraw maku.
W maju 2012 roku powierzchnia upraw opium w Afganistanie wzrosła do 154 000 hektarów, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2011 aż o 18%. A produkcja opium wynosiła już 3 700 000 kg.
Z 10 kg opium można wyprodukować jeden kilogram heroiny. Czyli przykładowo z zebranych 4 620 000 kg opium, według UNODC, na świecie wyprodukowano 472 000 kg heroiny.
Policzmy, o jakich pieniądzach mówimy. Według tej samej agencji jeden gram heroiny kosztuje w hurcie około 172 dolary. Czyli z 472 000 000 g heroiny otrzymujemy 81 184 000 000 dolarów, tj. słownie ponad osiemdziesiąt miliardów dolarów zysku. Oczywiście cały czas mówimy o hurcie. Ponad 60% zbiorów opium jest z Afganistanu. Ten towar zalewa głównie Europę i Afrykę. Ameryka jest zaopatrywana z Ameryki Łacińskiej.
W związku z faktem pobytu armii amerykańskiej w Afganistanie od ponad 12 lat, i praktycznym zablokowaniu dróg transportu, beż zgody armii nic się  na większą skalę nie dzieje.
Tak wiec źli Talibowie mogli zwalczyć produkcję opium, a dobrzy alianci nie dają rady. Działania Talibów spowodowały przejściowe braki heroiny na rynku europejskim w 2001 roku. Ale jak widać, jednym z ukrytych celów wojny było przywrócenie handlu narkotykami, podobnie jak w czasie słynnych wojen opiumowych w Chinach.
Wnioski:
Większość tzw. operacji terrorystycznych i następnie wojen była prowadzona przez służby specjalne. Służby uzasadniały w ten sposób konieczność uzyskiwania większych uprawnień i unikanie kontroli swojej działalności.
Tak naprawdę maskowano działalność gospodarczą różnych dużych koncernów.
W tym świetle musisz oceniać tzw. gadające głowy w telewizji, czy komentatorów politycznych w prasie. Służą oni tylko i wyłącznie podnoszeniu fałszywej flagi i odwracaniu uwagi od istoty rzeczy. To samo dzieje się w internecie. Jak oceniono, wystarczy 200 trolli, aby opanować wszelkie dyskusje internetowe w Polsce. Dotyczy do przede wszystkim tzw. prawicowych, czyli niepoprawnych politycznie blogów.
Stąd te spektakle wyborcze.
Zauważ Szanowny Czytelniku, że z dokładnością zegarka powtarzają się te gierki  przy każdych wyborach i nic sie nie zmienia. Ludek się wyszumi i uspokoi. Dlaczego więc Ty, rozsądny Człeku, się w to mieszasz???
I tak się ten świat toczy.

.

Ps. Od kilku dni mam zablokowaną pocztę. Przepraszam więc wszystkich, ale nic do mnie nie dochodzi i teksty mogę przesyłać tylko przez znajomych. Musiałem kogoś bardzo zdenerwować. Informuję także, że powstała co najmniej 3 strona poświęcona mojej działalności. Ciekawe, kto wydaje tyle niepotrzebnej forsy, na utrzymanie strony, zatrudnienie trolla itd.?
Podobnie zablokowano stronę naszej organizacji.
 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi
ędzynarodowy_Fundusz_Walutowy
Gdańsk 30.03.2015