Jak zawsze trafiając w sedno sprawy, Pani Brodacka-Falzman porównuje gimnazja do trujących grzybków.

Fascynująca lektura: www.polishclub.org/2015/11/19/izabela-brodacka-falzmann-trujace-grzybki/