Z cyklu: „Państwo istnieje formalnie P-104”

dr J. Jaśkowski

 

            Podpięci do telewizorów i internetu zostaliśmy zmienieni w rośliny,

            zgodnie z programem służb specjalnych – Mkultra – tak, by manipulacje

            i dezinformacje stały się obowiązującą prawdą i faktem.

Ceną za to jest permanentny stres i praktyczne unicestwienie życia prywatnego

stąd powszechnie powtarzanie, że prawda leży po środku. Czyli 2×2 nie równa się 4?

 

 

Sprawa depopulacji w Polsce umyka uwadze większości społeczeństwa. Wprowadzanie co raz to nowych związków chemicznych, otrzymujących szeroką akceptację instytucji rządowych, zamazuje obraz rzeczywistego zagrożenia.

Zastosowanie amerykańskiego, a właściwie rockefelerowskiego systemu medycznego, zaowocowało w ostatnich 25 latach nie tylko wzrostem kolejek do lekarzy, szczególnie specjalistów, ale także wzrostem wydatków z kieszeni prywatnej, czyli nałożeniem dodatkowego podatku na społeczeństwo oraz obniżeniem generalnym poziomu edukacji medycznej.

System rockeleferowski charakteryzuje się traktowaniem ludzi jak stada bydła, czyli masowością, grupowością. Jest to podyktowane potanieniem kosztów leczenia, czyli wprowadzeniem monopolu z jednej strony, a z drugiej strony cichą depopulacją.

Musisz zrozumieć Szanowny Czytelniku, że liczysz się tylko wtedy, kiedy chorujesz, ponieważ wówczas i tylko wówczas można na Tobie zarobić. Już obecnie szacuje się, że dodatkowe ubezpieczenia, to będzie zysk dla firm rzędu 35 miliardów złotych. Obecnie z Twojego podatku refunduje się leki za 10 miliardów złotych.     Obywatele muszą kupować dodatkowo leki za ponad 20 miliardów, doliczając do tego wszelkiego rodzaju analizy krwi, badania diagnostyczne, USG, tomografie komputerowe, czy rezonans magnetyczny, dorzucamy do worka dodatkowe 20 miliardów. I o to chodzi. Te pieniądze są obciążone dodatkowo Vat-em, a wiec łapówką dla urzędników. Wszyscy są zadowoleni, z wyjątkiem społeczeństwa, ale kogo to obchodzi?

 

Poniżej przedstawiam trochę zmodyfikowane podsumowanie takiej urawniłowki, za J. Rappapart 8 stycznia 2016 r. :

 

1. Grupa nie posiada wyobraźni, a wyobraźnia jest niezbędna w rozwoju człowieka.

2. Grupa jest cmentarzem, a tam już żadnej wyobraźni nie ma.

3. Grupa stworzyła pojęcie  „racjonalizacja” dla ludzi, którzy już stracili wyobraźnię.

4. Grupa jest miejscem dobrego samopoczucia dla ludzi bez wyobraźni, czyli konsumentów piwa i telewizora.

5. Grupa czasami wyzwala jednostkę, ale tylko po to, aby potem ją zbiorowo zniszczyć.

6. Grupa jest miejscem dyskusji, które do niczego nie prowadzą, ale pozwalają stworzyć ułudę działania. Stąd te wszelkiego rodzaju zebrania, czy spotkania.

7. Grupa jest miejscem, do którego zaprasza się ludzi, aby zniszczyć ich indywidualność, stad wszelkiego rodzaju komisje, rady, sejmiki.

8. Grupa jest tworzona przez ludzi, który chcą tanim kosztem przeforsować swoje projekty. Czyli jest to azjatyckie kierowanie społeczeństwem za pomocą piramidy.

9. Grupa jest miejscem likwidacji prawdy, decyduje większość.

10. Grupa może być powołana pod zaszczytnym hasłem, ale nigdy nie rozwiązuje żadnych problemów, vide rewolucje, doskonale natomiast rozmywa odpowiedzialność i pozwala ukryć prawdziwych sprawców zdarzeń.

 

W skrócie, jest to zamiana cywilizacji łacińskiej na azjatyckie, co doskonale przedstawił prof. Feliks Koneczny już przed 100 laty, a do dnia dzisiejszego jego prace nie mogą wejść do podręczników szkolnych, czy uniwersyteckich. Jednoznacznie pokazuje to, że Ministerstwo, nie wiadomo dlaczego, zwane Oświaty, tak naprawdę szerzy dezinformację, jak każda publiczna edukacja, i to już od 1774  roku, od tzw. Komisji Edukacji Narodowej, organizowanej przez masona DuPonta, co także jest chowane pod dywan w Polsce.

 

Ten system państwa, jako kondominium koncernów pod pozorem demokracji, realizuje cele tych koncernów. Proszę zauważyć, że żadne petycje, czy listy do urzędów, nigdy nie odnoszą skutków, zawsze są zamiatane pod dywan. Pomimo tego, użyteczne trolle angażują społeczeństwo w co raz to nowe podpisywanie list. Takie otrzymali polecenie do wykonania. Obecnie także krąży kilka takich petycji o niczym.

A odpowiednie instytucje państwowe, czyli opłacane przez społeczeństwo, postępują zgodnie z podstawowymi zasadami dezinformacji, czyli:

 

1. Nigdy nie słyszą i nie widzą zła, vide odbieranie dzieci rodzicom z powodu ubóstwa, a jednocześnie trzymanie sztucznych rodzin wysoko wynagradzanych, dla swoich, w ubiegłym roku było to ok. 15 000 dzieci. Kidnaping na skalę przemysłową.

2. Zawsze z oburzeniem reagują na słowa krytyki i zaprzęgają aparat przymusu do zwalczania opozycji, vide nagonki na lekarzy nie pochwalających przymusu szczepień.

3. Powołują sztuczne autorytety do podparcia swojej niekompetencji.

 

Konkretnym przykładem z ostatnich tygodni jest sprawa przymusowego szczepienia dzieci w Polsce szczepionką Siligard -Cervical firmy GSK i Gardasil firmy Merck.

 

 

 

 

Skład szczepionek:

Cerwanix 3-O-desacyl-4 monophosphoryl lipid A (MPL) Albumin Bovine  – 50 mcg

Aluminium 0.5 mg aluminium hydroxide

Amino Acid

insect cell 40 ng

 

Gardasil alias Siligard:

albumina 225 mcg

amino acid

carbohydrates

L-histidine 0.78 ng

Polisorbat 80 50 mcg

surfactan

 

Aluminium - stężenie tego metalu ten aż do 50 razy, czyli o 5000%, przewyższa dopuszczalną dawkę na kg masy ciała u niemowlaka. Teoretycznie wolno podać 1-2 mcg/kg czyli maksymalnie ok 8do 10. Okazuje się, że w zależności od mądrości matki i unikania szczepień, do organizmu dziecka w pierwszym roku wprowadza się aż 4.225 mg aluminium.

W związku z faktem niewykształcenia się bariery krew -  mózg, aluminium nie ma problemów z dostaniem się do centralnego układu nerwowego i bezpośredniego uszkadzania neuronów. Dokładnie przedstawia to filmik z Calgary University. Albo film  pt:‘Śmiertelny zastrzyk” 

 

Nie trzeba wyjaśniać, że uszkodzenie centralnego układu nerwowego może powodować na przykład opóźnienia w rozwoju umysłowym i ruchowym dziecka, trudności w nauce itd.

 

Polisorbat 80 - powoduje zawały serca, wykrzepianie krwi, udary mózgu i podejrzewany jest jako przyczyna nagłych zgonów. Nie powinno się go podawać w żadnym przypadku: padaczki, uszkodzenia nerek, po udarze mózgu, chorób, lub wad serca, cukrzycy, nadciśnienia, zapalenia jelit, obniżenia poziomu żelaza, niedoborów witaminy B-12, kwasu foliowego. Ciekawe jest także to, że zwolennicy szczepień bardzo często powołują się na CDC, czy FDA. Ale tylko w jednym kierunku, na potwierdzenie swoich racji. Tymczasem CDC wyraźnie podaje, że Polisorbat 80  powoduje u zwierząt przedwczesne dojrzewanie, uszkodzenie pochwy, znaczne zmiany w układzie hormonalnym, ciężkie deformacje jajników. Nawet Firma GSK podaje w ulotce, że nie może zagwarantować, że szczepionka nie uszkadza płodności. Polisorbat 80 nie został także oceniony na potencjał rakotwórczy i mutagenny.

 

Problem dotyczy także kolejnej dezinformacji. W prasie znajdują się liczne artykuły dezinformacyjne, jakoby wczesne szczepienie dziewcząt w wieku 11-13 lat jest konieczne, ponieważ już pierwsza inicjacja seksualna może je zarazić. Byłaby to prawda, gdyby przed szczepieniem robiono odpowiednie testy dziewczynkom, czy już nie są zainfekowane. Otóż dr D. Harrper stwierdza autorytatywnie, że wirus papiloma wcale nie musi dostawać się do organizmu na skutek seksu. Znane są liczne zakażenia poprzez skórę śluzówki dzieci 2-5-7-letnich. W przypadku już posiadania miana przeciwciał przeciwko papiloma, szczepienie może spowodować właśnie indukowanie raka.

 

Jak wiadomo, w Polsce żadna ze szczepionych dziewczynek nie miała wykonanego testu. Świadczy to o zupełnie innym charakterze szczepień:

 

• paraliż,

• porażenie nerwu twarzowego,

• zespół Guilliana-Barra,

• napady padaczki,

• wprowadzenie DNA wirusa HPV do krwioobiegu dziecka. Badania wykazały, że szczepionka zawiera  rekombinowany DNA wirusa HPV,

• młodzieńcze zapalenie stawów,

• uszkodzenia neurologiczne – badania dr Andrew Mouldena,

 

 

Twórca szczepionki dr Diana Harrper powiedziała wyraźnie, że Gardasil jest związany z co najmniej taką samą ilością poważnych powikłań, ile zgonów notuje się obecnie z powodu raka szyjki macicy.

 

Nawet zwykle tak usłużne dla przemysłu Ministerstwo Zdrowia, podaje:

 

             “Jednocześnie uprzejmie informuję, że Rada Konsultacyjna Agencji Oceny Technologii Medycznych zarekomendowała NIEFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIWKO BRODAWCZAKOWI LUDZKIEMU HPV SILIGARD I CERVARIX. Powyższe wynika z faktu, że szczepionki przeciwko HPV są skuteczne w zapobieganiu infekcją HPV [w ok. 20% - jj] o odpowiednim do szczepienia serotypie, ale brak jest obecnie wiarygodnych danych na temat ich wpływu na zachorowalność i śmiertelność z powodu raka szyjki macicy.”  Ministerstwo Zdrowia  z 17.02.2010.

 

I teraz musisz sam sobie odpowiedzieć Dobry Człeku, co się takiego stało w okresie działania p. minister Kopacz, że po przyjeździe z Tel-aviwu nagle zmieniono nastawienie i od ponad roku szczepionka jest zalecana, a nawet jako Premier wprowadziła w nowej ustawie przymus szczepień tą toksyczną, a nieskuteczną szczepionką.

 

Już po pierwszym roku sprzedaży Gardasilu w 2006 roku, zanotowano ponad 1600 raportów o powikłaniach, z tego 371 zanotowano jako poważne, a na 42 przypadki zaszczepienia kobiet w ciąży, aż u 18 wystąpiło poronienie, lub wady płodu.

Centrum Informacji o Szczepieniach zanotowało:

 

• 5 zgonów dziewcząt,

• 31 raportów uznanych za zagrażające życiu,

• 1385 przypadków wymagało ostrej interwencji lekarskiej

 

W sumie zanotowano 2207 efektów niepożądanych. Jak udowodniono, to tylko około 5% rzeczywistych problemów, czyli innymi słowy, zgonów było co najmniej 100, 620 raportów o zagrożeniu życia i 1750 raportów o dzieciach, które musiały być hospitalizowane. I to wszystko dla problemu, który w medycynie praktycznie nie istnieje. Udowodniły to badania skandynawskie już przed 20 laty. New England Journal of Medicine doniósł, że Gardasil może być bardziej niebezpieczny, aniżeli można przypuszczać. Były to prorocze słowa, o czym później.

 

Ostatnio meksykański prokurator don Manuel Saez Ochoa złożył oficjalną skargę przeciwko firmie Merck z powodu licznych powikłań występujących u zdrowych dzieci po tym szczepieniu. Pan prokurator zarzuca:

 

1. Oszukańczy marketing podawanie niezbadanej szczepionki, dezinformacje społeczeństwa.

 

2. Oczywiste naruszenie prawa do świadomej zgody.

 

3. Ignorowanie powikłań i brak skutecznych sposobów leczenia tych powikłań.

 

4. Bezduszne lekceważenie osób poszkodowanych i ich rodziców.

 

5. Nieinformowanie społeczeństwa, że infekcje wirusem HPV są mało istotnym powodem raka szyjki macicy.

 

6. Nieinformowanie społeczeństwa, że tańszą metodą i skuteczniejszą są badania cytologiczne.

 

7. Nieinformowanie społeczeństwa, że w 98% przypadków infekcji następuje samoistne wyleczenie w okresie kilku miesięcy

 

8. Odpowiedzialność karna za obrażenia.

 

MAMY nowego MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI, KTÓRY ZAPOWIADAŁ ZDYSCYPLINOWANIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I ZAJĘCIE SIĘ TAKŻE SPRAWAMI PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ W SŁUŻBIE ZDROWIA.

 

POŻYJEMY ZOBACZYMY.

 

            “Pracuję dla firmy farmaceutycznej produkującej szczepionki i uważam, że są one bardzo dobre, a kto uważa inaczej, jest nieodpowiedzialnym baranem. A poza tym lubię moje BMW i luksusowy apartament. A wam zdrowia życzę, przyda się.” 

 

 

 

 

www.biuletyn.servier.pl/index.php/20511/

www.thruthkings.com/2016/01/07researchers-

www.thruthkings.com/2016/01/05/the-11 milion-dollars-

www.japantimes.co.jp/news/2015/09/18 national/science

www.naturalnews.com/049256 gardasil

www.naturalnews.com/04

 

 

 

www.naturalnews.com/042227HPV vaccines blood donations

Obecnie nie istnieją dane oparte na dowodach medycznych, że szczepionka Gardasil vel Cervaix może zapobiegać rakowi szyjki macicy. Ann.Med.2011. L.Tomijenovic, Christopher A.Shaw.

Przedwczesna niewydolność jajników w 3 lata po szczepieniu Gardasilem -  BMJ

www.naturalnews.com/041512 Gardasil

PubMed danych : Recenti Prog Med. 2013 Jun; 104 (6): 262-6. PMID: 23801230 [21]

Artykuł opublikowany Data: 31 maja 2013

Choroby : wirus brodawczaka ludzkiego (HPV): CK (163): AC (23) [4] , wywołane szczepionki Toksyczność: CK (1242): AC (180) [5]

Operacje anty terapeutyczne : Szczepienia: HPV (Gardisil): CK (105): AC (13) [1]

Miana przeciwciał dla wszystkich szczepów HPV były znacznie wyższe wśród osób z niższym poziomem witaminy D, a wśród młodszych uczestników. [22]Kliknij tutaj, aby przeczytać całą streszczenie [22]

PubMed danych : Hum Vaccin Immunother. 2015 15 lipca: 0. Epub 2015 lipiec 15. PMID:26176493 [23]

Artykuł opublikowany Data : 14 lipca 2015

Substancje: Witamina D: CK (1760): AC (247) [24]

Choroby: wirus brodawczaka ludzkiego (HPV): CK (163): AC (23) [4] , Niedobór witaminy D: CK (505): AC (49) [25]

Farmakologiczne Akcje: immunomodulacyjne: CK (599): AC (159) [26]

Dodatkowe Słowa kluczowe: Miana przeciwciał [27] , Skuteczność szczepionki [28]

Operacje anty terapeutyczne : Szczepienia: HPV (Gardisil): CK (105): AC (13) [1]

Rumień wielopostaciowy został zgłoszony jako możliwe działanie niepożądane szczepień na wirusa brodawczaka ludzkiego. [29]Kliknij tutaj, aby przeczytać całą streszczenie [29]

PubMed danych: Dermatologia. 2010; 220 (1): 60-2. Epub 2009 listopad 3. PMID:19887766 [30]

Artykuł opublikowany Data: 01 stycznia 2010

Choroby: Rumień: CK (44): AC (6) [31]

Anty działań leczniczych: Szczepienia: Wszystko: CK (4729): AC (366) [14] ,Szczepienia: HPV (Gardisil): CK (105): AC (13) [1]

Szczepienia HPV nie ma efekt terapeutyczny u młodych kobiet z wcześniej istniejącego zakażenia człowieka wirusem brodawczaka. [32]Kliknij tutaj, aby przeczytać całą streszczenie [32]

PubMed danych : JAMA. 2007 15 sierpnia; 298 (7): 743-53. PMID: 17699008 [33]

Artykuł opublikowany Data : 15 sierpnia 2007

Choroby : wirus brodawczaka ludzkiego (HPV): CK (163): AC (23) [4]

Anty działań leczniczych : Szczepienia: Wszystko: CK (4729): AC (366) [14] ,Szczepienia: HPV (Gardisil): CK (105): AC (13) [1]

Szczepionki HPV zostało połączone z demielinizacją, [34]Kliknij tutaj, aby przeczytać całą streszczenie [34]

PubMed danych : J Child Neurol. 2010 Mar; 25 (3): 321-7. PMID: 20189933 [35]

Artykuł opublikowany Data : 1 marca 2010

Chorób : choroby demielinizacyjne: CK (1309): AC (247) [36]

Anty działań leczniczych : Szczepienia: Wszystko: CK (4729): AC (366) [14] ,Szczepienia: HPV (Gardisil): CK (105): AC (13) [1]

Szczepienia HPV jest związany z negatywnych skutków działania w (nad) 23,5% zaszczepionych dziewcząt studiował. [37]Kliknij tutaj, aby przeczytać całą streszczenie [37]

PubMed danych : Społeczność Pract. 2010 Jun; 83 (6): 30-3. PMID: 20586376 [38]

Artykuł opublikowany Data : 01 czerwca 2010

Operacje anty terapeutyczne : Szczepienia: HPV (Gardisil): CK (105): AC (13) [1]

Wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) szczepionki związane ze zdarzeniami demielinizacyjnymi. [39]Kliknij tutaj, aby przeczytać całą streszczenie [39]

PubMed danych : Mult Seler. 2009 Jan; 15 (1): 116-9. Epub 2008 września 19. PMID:18805844 [40]

Artykuł opublikowany Data : 01 stycznia 2009

Chorób : choroby demielinizacyjne: CK (1309): AC (247) [36] , HPV: CK (31): AC (4) [41] ,wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV): CK (163): AC (23) [4 ] , Vaccine wywołane Toksyczność: CK (1242) AC (180), [5]

Dodatkowe Słowa kluczowe : Szczepionka przeciw HPV: CK (10): AC (1) [42]

Anty działań leczniczych : Szczepienia: Wszystko: CK (4729): AC (366) [14] ,Szczepienia: HPV (Gardisil): CK (105): AC (13) [1]

Zauważalne skutki uboczne szczepionki przeciwko wirusowi HPV wystąpił u 22% badanych. [43]Kliknij tutaj, aby przeczytać całą streszczenie [43]

PubMed danych : Aton Primaria. 2010 grudzień 14. Epub 2010 grudzień 14. PMID:21163554 [44]

Artykuł opublikowany Data : 14 grudnia 2010

Diseases : Vaccine toksyczności wywołanej CK (1242) AC (180), [5]

Anty działań leczniczych : Szczepienia: Wszystko: CK (4729): AC (366) [14] ,Szczepienia: HPV (Gardisil): CK (105): AC (13) [1]

Postlicensure bezpieczeństwa survelliance ujawnił nieproporcjonalne raportowanie omdleń i zakrzepowo-zatorowych po podaniu szczepionki czterowalentnej HPV. [45]Kliknij tutaj, aby przeczytać całą streszczenie [45]

PubMed danych : JAMA. 2009 19 sierpnia; 302 (7): 750-7. PMID: 19690307 [46]

Artykuł opublikowany Data : 19 sierpnia 2009

Choroby : omdlenia: CK (10) AC (1) [47] , zatorowa: CK (205) AC (16) [48]

Anty działań leczniczych : Szczepienia: Wszystko: CK (4729): AC (366) [14] ,Szczepienia: HPV (Gardisil): CK (105): AC (13) [1]

Zwiększa ryzyko poronienia po szczepieniu HPV. [49]Kliknij tutaj, aby przeczytać całą streszczenie [49]

PubMed danych : BMJ. 2010; 340: c712. Epub 2010 Mar 2. PMID: 20197322 [50]

Artykuł opublikowany Data : 01 stycznia 2010

Chorób : raka szyjki macicy: CK (222): AC (72) [3]

Anty działań leczniczych : Szczepienia: Wszystko: CK (4729): AC (366) [14] ,Szczepienia: HPV (Gardisil): CK (105): AC (13) [1]

Sposób, że skuteczność szczepionek przeciw HPV są oprawione wpływy, czy respondenci uważają, że są skuteczne, a ich poziom akceptacji polityki mandat szczepionki. [51]Kliknij tutaj, aby przeczytać całą streszczenie [51]

PubMed danych : Pacjent Educ Couns. 2010 wrzesień 17. Epub 2010 września 17. PMID:20851560 [52]

Artykuł opublikowany Data : 17 września 2010

Choroby : HPV: CK (31): AC (4) [41]

Anty działań leczniczych : Szczepienia: Wszystko: CK (4729): AC (366) [14] ,Szczepienia: HPV (Gardisil): CK (105): AC (13) [1]

Było 69 raporty Guillain-Barré (GBS) po szczepieniu Gardasil, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych w latach 2006 i 2009 [53]Kliknij tutaj, aby przeczytać całą streszczenie [53]

 

Gdańsk 17.01.2016 r.

 

Kontakt : jerzy.jaskowski@o2.pl