Z cyklu: „W-131 Listy do Wnuczka”

cz.I

 

dr J. Jaśkowski

 

 

„Repetitio est mater studiorum”,

co w wolnym tłumaczeniu przekłada się:

Powtórka jest konieczna i niezbędna do zapamiętania,

 aby nie popełniać tych samych błędów.

 

 

Kochany Wnuczku!

 

O tym, że następuje wymazywanie tradycji i prawdy historycznej, piszę już od dłuższego czasu. Zmieniono pojęcie państwa i wymazano pojęcie Narodu. Stworzono jakiś konglomerat podatników na rzecz starszych i mądrzejszych [St.Michalkiewicz]. Oczywiście zrobiono to za pomocą lokalnych trolli.

Obecnie pod pojęciem państwo kryje się  obszar zamieszkiwany przez mniej więcej od 5 do 10 milionów ludzi, mających płacić jak najwyższe podatki. Przypomnieć sobie należy, jak w ostatnich dwu dekadach podzielono Czechosłowację, Jugosławię, obecnie dzieli się Ukrainę. Potem Polskę?

Nie chcę być gołosłowny,

Aktorzy sceny politycznej wprowadzając nowe podatki zasłaniają się dyrektywami Unii Europejskiej. Ale proszę zauważyć, kwoty wolne od podatku w każdym kraju unijnym są inne.

 

Kraj                                           / kwota wolna od podatku

Finlandia                                   16 700 euro

Austria                                      11 000 euro

Cypr                                         19 500 euro

Malta                                        11 900 euro małżeństwa

Hiszpania                                   9 230 euro

Wielka Brytania                        14 100 euro

Polska                                             750 euro

Źródło: PwC

 

Widzisz więc sam, że społeczeństwo tego kraju od Odry do obecnie Bugu, jest oskubywane mniej więcej 10 razy bardziej, aniżeli w innych państwach. Dodatkowo siła nabywcza tego bonu towarowego zwanego złn, jest zdecydowanie mniejsza aniżeli w innych krajach.

 

O tym, że tzw. nauczanie powszechne jest tylko i wyłącznie nastawione na hodowlę poprawnie myślącego osobnika, staram się uświadomić Szanownych Czytelników od lat. Nie może być żadnych wynalazków ani odkryć, kiedy wszyscy będą wszystko robili wg jednego, w z góry narzuconego schematu. Najlepszym dowodem tej tezy jest fakt, że po 1944 roku i wejściu do nas bolszewików, czyli cywilizacji azjatyckiej, ilość wynalazków drastycznie spadła. W podobnej co do wielkości Korei Pd notuje się 14 500 wynalazków rocznie, a w Polsce koło 100. Ale mamy narzucony przez użytecznych trolli zwanych urzędnikami, system grantów i rozdzielnictwa centralnego. Czyli system premiowania miernot i oszustów.

I proszę zauważyć, nie minęły dwa pokolenia, a zdecydowana większość tzw. naukowców zaakceptowała te warunki. Takie są skutki „Mordów katyńskich”, czyli wyniszczenia polskiej inteligencji. Przypominam, wymordowano 75% polskich profesorów, 56% polskich lekarzy, 28 % polskich nauczycieli i 27% polskich inżynierów. Doskonale przedstawił to p. prof. Wolniewicz.

Jednym z przedmiotów doprowadzających do ogłupiania młodzieży jest informatyka. Zdecydowana większość użytkowników używa komputerów tylko i wyłącznie do zaznajomienia się z gałkologią. Jakim eunuchem intelektualnym musiał być ten minister, który zezwolił młodzieży na używanie kalkulatorków na egzaminach. Tresura młodzieży trwa nieprzerwanie od ponad stu lat. Jednocześnie trwa walka z Kościołem Katolickim. W żadnym bowiem kraju nie ma ustaw przeciwko islamowi, judaizmowi, animalizmowi itd. Walka jest prowadzona wieloma drogami, zaczynając od używania mass mediów głównego nurtu dezinformacji, w którym przedstawia się incydentalne wydarzenia jako fakty powszechne, poprzez wypieranie zasad cywilizacji łacińskiej i wprowadzanie w ich miejsce praw cywilizacji azjatyckich.

  

Podkreślam, walka trwa tylko i wyłącznie z Kościołem Katolickim i cechami cywilizacji łacińskiej. O tym, że cywilizacje bardziej prymitywne i barbarzyńskie usiłują zwalczać cywilizacje wyższe, pisał genialny uczony polski Feliks Konieczny już 100 lat temu. Niestety, jego prawa dziejowe znalazły się szybko na liście lektur zakazanych. Jego nazwisko skazano na wymazanie z annałów nauki polskiej. Jak doczytasz do końca ten list, to zrozumiesz dlaczego.

•
http://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Koneczny

•
http://www.tedeum.pl/autor/Feliks-Koneczny

•

•

 

To właśnie Kościół Katolicki stworzył prawa rycerskie i reguły wojny. Obecnie widzimy starannie zaplanowane wymazywanie tych praw i nachalny powrót barbarzyństwa. Typowym przykładem są sprowadzone także do Polski  tzw. walki w klatkach, nawet dzieci. I co ciekawsze, brak jakiegoś większego oburzenia społeczeństwa, nie wspominając już o działaniach wymiaru sprawiedliwości.

 

Nie wspomnę już o zaniku drukowania pocztówek Świątecznych – Bożonarodzeniowych, a w prowadzanie w ich miejsce jakiś bohomazów. Jak podaje nawet polskojęzyczna prasa, niemieckich właścicieli, pod amerykańskim zarządem,w krajach anglosaskich jest już nawet zakaz używania pojęcia Boże Narodziny.

 

Jak to postaram się udowodnić w kolejnym artykule, praktycznie wszystkie wojny w okresie nie tylko ostatnich 200 lat były wojnami wywoływanymi przez bankierów. Specjaliści od prania mózgów tak manipulują informacjami w podręcznikach szkolnych, że młody człowiek czasami nawet wie, że była bitwa pod Grunwaldem, czy Wiedniem, ale zupełnie nie ma pojęcia, jaki był cel tej wojny i kto naprawdę wygrał, a kto przegrał. Proszę sprawdźcie podręczniki swoich dzieci. W ogóle nie wspominają w nich o kosztach wojen i ich skutkach.

 

W celu przybliżenia Tobie wielkości i znaczenia nauki Kościoła, opiszę jeden, ale bardzo znamienny przypadek, jaki zdarzył się ponad 100 lat temu. To, co się w tamtym czasie stało, zostało przez tzw. polityków, a właściwie użytecznych idiotów, działających na polecenie starszych i mądrzejszych [St.Michalkiewicz], błyskawicznie zatuszowane i systematycznie wymazywane ze świadomości historycznej następnych pokoleń. Za wszelką cenę, nawet po 100 latach, usiłuje się nie dopuścić do przypomnienia tych faktów.

Wychowani w duchu katolickim ludzie wcale nie palą się do mordowania innych ludzi. To właśnie Kościół Katolicki był głównym przeciwnikiem handlu niewolnikami. Dopiero po powstaniu sekty protestanckiej przywrócono handel ludźmi właśnie w krajach protestanckich, tj. Anglii, Holandii – Niderlandach.

W polskich podręcznikach nie podaje się, że głównym inicjatorem handlu niewolnikami był niejaki Cromwell, lord protektor królestwa angielskiego. Ten sam, co stworzył Chmielnickiego i jego rebelię. To właśnie on zakuł w kajdany i zesłał do koloni ponad 300 000 Irlandczyków, zabierając im ziemię w latach 1648 – 58. To nie kto inny, ale właśnie Anglicy przez  cały XVI i XVII wiek najwięcej wysyłali białych niewolników do Ameryki.

Tak, tak, w pierwszych 200 latach po „odkryciu” Kolumba niewolnikami byli głównie Irlandczycy, których zesłano do Nowego Świata kilka milionów, wyludniając całe regiony Zielonej Wyspy. Irlandczyk był najtańszym niewolnikiem kosztował raptem 5 szylingów, kiedy taki murzyn kosztował aż 50 szylingów. Stąd początki bogactw niektórych rodów angielskich, a ubóstwo Irlandii i Szkocji [Szkoci byli drugą nacja zsyłaną do Ameryki].

O tym, że z natury człowiek nie chce zabijać drugiego człowieka, świadczy choćby bitwa pod Getesborgiem [ Wojna Secesyjna w Ameryce]. Wykopaliska przeprowadzone w miejscu bitwy pozwoliły na dokonanie odkrycia, że żołnierze wykonując rozkazy dowódców ładowali broń na komendy, nie strzelając do przeciwników. Znaleziono muszkiety aż z 13 kulami w lufie. Przypomnę poniżej inny taki fakt, wymazywany z historii.

 

A było to tak.

Od kilku miesięcy trwała już wojna, zwana później I Wojną Światową. Oczywistą głupotą jest podawana teza, że wojna wybuchła z powodu zastrzelenia jakiegoś tam księcia w Sarajewie. Przyczyną wojny były jak zwykle pieniądze, a przede wszystkim rynki zbytu, czyli walka o bogactwa naturalne, w tym przypadku głównie afrykańskie. „Rozpychanie” się Niemców kajzerowskich w Afryce zagrażało City Angielskiemu. Pisałem juk kilkakrotnie o tym państwie, będącym zarzewiem wojen od 700 lat.


http://www.polishclub.org/2016/08/05/dr-jerzy-jaskowski-oglupianie-polakow-trwa-kwasniewski-cia-weterani/


https://www.facebook.com/JJaskow/posts/385412221791410


http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=19210&Itemid=119

 

Napięcie wojenne utrzymywało się od 1905 roku. Już w 1905 roku szef wywiadu monarchii austro – węgierskiej zanotował w swoich pamiętnikach, że wojna się zbliża. Została ona odsunięta awanturą zwaną wojną rosyjsko – japońską, a finansowaną przez koncerny zbrojeniowe Anglii.

I tak doszło w 1914 roku do wojny na kontynencie europejskim, gdzie gęstość zaludnienia była o wiele większa, aniżeli w Azji i każdy przy zdrowych zmysłach musiał brać to pod uwagę. Z góry było wiadomo więc, że starty ludzkie będą drastycznie wysokie. A przede wszystkim zniszczenia materialne katastrofalne. Jak wiadomo, wojna służy w pierwszym rzędzie  otwarciu nowych rynków zbytu. Czyli jak zniszczymy fabryki i miasta komuś, to będzie musiał kupować nasze towary. Czym więcej mu zniszczymy, tym więcej będzie musiał kupować. Stąd bombardowania z dużej wysokości stosowane w wojnach późniejszych np. w Jugosławii w 1995 roku. Pilot nie widzi rozmazywanych wybuchami na ziemi ciał, a więc jego psychika tak szybko nie degeneruje się. Czyli mieszkańcy danego bombardowanego kraju, chcąc nie chcąc będą naszymi niewolnikami w tym sensie, że kupując nasze towary, płacą normalny podatek nam. Aby tak się stało, muszą się jeszcze na to dobrowolnie, lub nie, zgodzić.

 

Wojna wybuchła pierwszego sierpnia 1914 roku. Ale po 5 miesiącach walki żołnierze w okopach dochodzili coraz bardziej do wniosku, że to nie ich wojna i dlaczego mają się na wzajem mordować. Zbliżały się Święta Bożego Narodzenia i młodzi chłopcy siedzący w bagnach okopów zaczynali niebezpiecznie marzyć o choinkach i ciepłych kominkach w rodzinnych domach.

Wywiady obu stron donosiły o nastrojach panujących w okopach. Próżno wyżsi  oficerowie obu stron starali się wzbudzić nienawiść do strony przeciwnej. Jedni i drudzy wychowani w religii chrześcijańskiej nie widzieli nic dobrego we wzajemnym mordowaniu się. Jedni i drudzy obchodzili te same Święta Bożego Narodzenia, śpiewali te same kolędy. Znali ze szkół zasady „Pokoju Bożego”. Niestety, ta wiedza wyraźnie przeszkadzała starszym i mądrzejszym.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pokój_Boży

pastedGraphic.pdf ¬

Gda.25XII2016r.

jerzy.jaskowski@o2.pl