dr Jerzy Jaśkowski

Materialne konsorcjum Rothschilda?

Upadek państwa Izrael.
dr J. Jaśkowski
cz. 2
Urzędnik nie ma Ojczyzny, jemu wszystko jedno,
gdzie on jest i co on robi. 
Urzędnik to nawet duszy mieć nie może.
Bo czy może mieć duszę maszyna do pisania? M.R.
Dlatego Unia EUROPEJSKA tak zwiększa liczbę urzędników. jj
Jak było tak było, ale przesiedlenia odbywały się nadal.
Po wojnie Jom Kipur w 1967 roku, w związku z zajęciem większych terenów, należało powiększyć liczebnie armię. A skąd wziąć mięso armatnie? Stąd zorganizowanie  pogromów, zwanych Wydarzeniami Marcowymi. Więcej >

Nomen omen „żółty tydzień” dilerów szczepionek.

 
 
Czyli ogłupiania Polaków ciąg dalszy.
dr J. Jaśkowski
Pamiętaj, jeśli jakąś chorobą nagle się interesują urzędnicy i politycy przygotowując ustawy, preparują je na zlecenie firm farmaceutycznych.
Kolor żółty w medycynie wcale nie kojarzy się z kwiatkami na łące, ale ma znaczenie pejoratywne. Najprościej oddaje to, oczywiście z całym zrozumieniem nieprofesjonalności, poniższa internetowa definicja: „żółte papiery tzn. że jest psychopatą, psychicznie chory, niezrównoważony, nigdy nie wiadomo, co takiej osobie odbije i może być niebezpieczna”. Więcej >

Lekcje pływania

Lekcja pierwsza: Więcej >