dr Jerzy Jaśkowski

Wielki, cichy Bohater – Szmugielnik

dr J.Jaśkowski
Porachuj każdy swój wiek od młodości,
czy nie naliczysz więcej w nim gorzkości,
Niżeli pociech, co się znajdowały,
A te co były, to niedługo trwały.
A tak to wcześniej postrzegaj, niźli ja,
wiedząc, że wszystko za czasem mija,
Tę zaś ode mnie chciej przyjąć przestrogę,
Bo cię najlepiej informować mogę,
Jako świadoma fortuny omylnej
Ażebyś to miał na pamięci pilnej.
Być zawsze mężnym na wszelakie szczęścia
lubo pociechy, lubo też nieszczęścia,
Jeżeli zaś książka  nie do gustu twego,
ta jej jest wada, że białogłowskiego
Koncepta, a zaś sama rzecz pisana
to niech nie będzie od ciebie czytana.
„Apel do Czytelnika” pierwszej polskiej poetki Anny Stanisławowskiej, primo voto Warszyc, secundo Oleśnickiej, tertio Zbąskiej z 1685 roku. Pani rządzącej połową województwa.
Dlaczego nie ma o niej ani słowa u tzw. feministek, ani w podręcznikach szkolnych języka polskiego?
Tak się jakoś dziwnie składa, że z historii wypoconej przez urzędników zaborczych na uniwersytetach lwowskim, czy krakowskim, w pamięci pokoleń mają się utrwalić tylko postacie rycerzy, żołnierzy, hetmanów.
Każdy przeciętny zjadacz chleba musi się jednak zastanowić, kto i za jakie pieniądze przygotowywał te tysiące strzał, szabel, kopii. Przecież to się samo nie tworzyło. Ktoś musiał umieć tak to „żelazo” obrabiać, że szabla się nie łamała, a pancerz nie pękał.
Ktoś musiał tym wszystkim żołnierzykom przygotowywać buty, mundury. Więcej >

dr Jerzy Jaśkowski

Dr n. med. Jerzy Jaśkowski jest naukowcem od lat zajmującym się szczepieniami, autorem pierwszych prac w Polsce na temat szkodliwości szczepień, publikowanych w biuletynach Izb Lekarskich już w 1996 i pierwszego w kraju podręcznika do ekotoksykologii 40 lat pracował w szpitalu klinicznym, od 30 lat bada wpływ czynników środowiskowych na organizmy żywe. Wieloletni kierownik Pracowni Ekofizycznej Katedry Biofizyki Akademii Medycznej w Gdańsku, założyciel Poradni Ekologicznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku, ekspert grup międzynarodowych, biegły sądowy. Współzałożyciel Franciszkańskiego Ruchu Ekologicznego, Charytatywnego i Historycznego, jednej z pierwszych polskich organizacji pozarządowych, zaangażowanej w edukację ekologiczną (popularyzowanie skutków katastrofy w Czarnobylu, walka o zaprzestanie budowy elektrowni atomowej w Żarnowcu, wydawanie czasopisma „Forum Ekologiczne”), pomoc charytatywną dla najbiedniejszych, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, czy wreszcie w stworzenie Muzeum Sybir Pro Memento, poświęconego 2 milionom zesłanych Polaków, a także w działalność kulturalną i oświatową.